Hội Chứng Đồng Dạng, Những Điều Cơ bản Khi Chuẩn Đoán Trên Tim Thai – Gs Mark Sklansky